VRI programplan 2013-2016

NHO har avlevert en høringsuttalelse om utkast til programplan 2013-2016 for programmet "Virkemidler for regional FoU- og innovasjon – VRI" som Norges forskningsråd har ansvaret for. NHO tar til etterretning at Forskningsrådet ønsker å videreføre VRI programmet.

Publisert 05.02.13

Høringsuttalelse, Forskning og innovasjon

Imidlertid savner vi en mer grunnleggende diskusjon om det er et behov for et eget VRI program, sett i lys av at man i de senere år har etablert tiltak som synes å dekke opp flere av de funksjoner VRI har hatt ansvaret for.

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tore.li@nho.no
Mobil
90869664