NHOs innspill til industrimeldingen

De områdene vi skal leve av om 15 - 20 år, må satses på i dag.

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Publisert 23.11.16

Publikasjon, Forskning og innovasjon

Det trengs derfor en nasjonal satsing for å skape fremtidens lønnsomme bedrifter som kan skaffe Norge eksportinntekter.

Det er derfor positivt at regjeringen vil legge frem en industrimelding som drøfter hvordan nærings- og innovasjonspolitikken bør innrettes for å fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurranseevne i norsk industri.

I en tid der norsk økonomi beveger seg fra en komfortabel særstilling til en mer krevende omstilling, vil gode myndighetsstrategier være avgjørende for å lykkes.

Kontakt oss

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636