Handelspolitikk i en ny verdensorden

NHO ber regjeringen videreføre arbeidet mot en fornyet WTO-avtale og nye bilaterale frihandelsavtaler.

Publisert 28.11.11

Publikasjon, Internasjonalt

I dokumentet har NHO oppsummert næringslivets syn på utfordringene på det handelspolitiske området.
Hovedpunktene er:

  • viderefør arbeidet mot en fornyet WTO-avtale
  • styrk EFTAs kapasitet til å fremforhandle bilaterale frihandelsavtaler
  • trygg norske utenlandsinvesteringer ved å inngå bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Mobil
93285787