Rapport: Hva betyr brexit og EØS for norsk næringsliv?

NHO-bedriftene er svært usikre på konsekvensene av brexit, men er opptatt av å bevare EØS-avtalen.

Publisert 23.03.18

Publikasjon, Internasjonalt

Det britiske markedet for handel og investeringer er stort og viktig for norske bedrifter og arbeidsplasser. Derfor har vi i denne rapporten intervjuet 25 NHO-bedrifter om deres syn på brexit, og om hvilke følger de mener en britisk utmeldelse av EU kan få for deres virksomhet i Storbritannia, for EUs indre marked og for EØS-avtalen.

Hva betyr brexit og EØS for norsk næringsliv?

Kontakt oss

Anne Louise Aartun Bye

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

anne.aartun.bye@nho.no
Mobil
92260139