Endringer i læreplaner

Næringslivets Hovedorganisasjon er fornøyd med at det åpnes for justering av de gjennomgående læreplanene i fellesfagene på bakgrunn av erfaringene som er gjort siden innføringen i 2006.

Publisert 05.03.13

Høringsuttalelse, Kompetanse og utdanning

Å sette søkelys på elevenes nivå i de grunnleggende ferdighetene er særdeles viktig for deres evne til å kvalifisere seg for fremtidig utdanning og arbeidsliv.

Kontakt oss

Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tor.e.groeng@nho.no
Mobil
97180558