Forskriftsendringer i fagskoleloven

Kunnskapsdepartementet arbeider med noen forskriftsendringer i fagskoleloven. Forslaget er ledd i arbeidet med å skape bedre og mer sømløse overganger mellom utdanningsnivåer og innenfor de enkelte utdanningene.

Publisert 11.06.13

Høringsuttalelse

Det viktigste spørsmålet i høringen er en eventuell innføring av studiepoeng for fagskoleutdanning. NHO har hatt en arbeidsgruppe sammensatt av de landsforeningene som er de største brukerne av fagskolene. NHO-fellesskapet mener at dagens "verdiløse" fagskolepoeng som noen har benyttet, erstattes av studiepoeng.

Kontakt oss