Instruktør i lærebedrift

Å ha ansvaret for opplæringen av en lærling er en inspirerende jobb. Det krever inngående fagkunnskap og en må være oppdatert på læreplaner og kompetansemål.

Publisert 06.08.13

Publikasjon, Kompetanse og utdanning

I heftet gis en kortfattet innføring i instruktørens rolle. Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet - innenfor instruktørens eget arbeids- og ansvarsområde. Instruktøren er dermed en viktig rollemodell for lærlingen.

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Mobil
98607952