Kompetanse og utdanning

Vår viktigste utdanningspolitiske utfordring er å sørge for at norsk ungdom fullfører en utdanning som kvalifiserer for arbeidslivet.

Publisert 12.05.14

Publikasjon, Kompetanse og utdanning, Forskning og innovasjon

Vi må utdanne de vi trenger og vi må skape de arbeidsplassene som trengs. Norsk fagopplæring er særlig viktig for å oppnå dette. Vårt hovedbudskap i dokumentet er at forbindelsen mellom utdanningspolitikken og næringspolitikken må styrkes.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514