Kompetansekrav for undervisningspersonale

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener det er nødvendig med klare kompetansekrav for undervisningspersonale i hele grunnutdanningen.

Publisert 16.09.13

Høringsuttalelse

For norsk næringsliv er det av avgjørende betydning at grunnopplæringen holder høy kvalitet. Den danner grunnlaget for elevenes mulighet til å lykkes i arbeidslivet og dermed være med på å gi viktige bidrag til landets humankapital – vårt viktigste konkurransefortrinn.

Kontakt oss

Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tor.e.groeng@nho.no
Mobil
97180558