Kvalitet i fagopplæringen

NHO er positiv til at Utdanningsdirektoratet gjennom det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet ønsker å sikre et helhetlig kunnskapsgrunnlag for fag- og yrkesopplæringen.

Publisert 16.09.13

Høringsuttalelse

Vi tror imidlertid at systemet bør forenkles og gjøres mer brukervennlig særlig for bedriftene.

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Mobil
98607952