Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

I den siste stortingsmeldingen om forskning varslet regjeringen at den ville utarbeide en langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Publisert 24.09.13

Høringsuttalelse

I sitt høringssvar vektlegger NHO at en langtidsplan trolig vil være mest tjenlig som kø-ordner for investeringer i bygg og tungt vitenskapelig utstyr i universitets- og høyskolesektoren. I tillegg bør planen inneholde opptrappingstiltak når det gjelder virkemidler for næringsrettet forskning.

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tore.li@nho.no
Mobil
90869664