Læringslivet

NHOs svar for bedre skole: Belønne gode lærere. Barnehage for alle femåringer. En tredje vei i videregående. Bedre dimensjonering av høyere utdanning.

Publisert 07.01.14

Publikasjon

For å øke læringstrykket og motivasjonen, mener NHO det er nødvendig med en rekke tiltak, blant annet:

  • belønning av gode lærere
  • tidlig innsats, med gratis og obligatorisk kjernetid i barnehage for femåringer
  • et praktisk alternativ til videregående skole
  • gode styringsmekanismer i høyere utdanning