Obligatorisk årlig lærlingundersøkelse

NHO støtter Utdanningsdirektoratets forslag om å gjøre den årlige Lærlingundersøkelsen obligatorisk fordi den er et viktig kunnskapsgrunnlag for kvaliteten på fagopplæringen i bedriftene.

Publisert 03.06.13

Høringsuttalelse

Undersøkelsen må ha et omfang som er overkommelig for bedriften med tanke på ressursbruk.

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Mobil
98607952