Opplæringsloven og privatskoleloven

NHO støtter forslag til lovendringer som betyr at kommunene selv skal bestemme når ressursene til leksehjelp skal settes inn.

Publisert 03.02.14

Høringsuttalelse

Videre bør det ikke påligge skoleeier en plikt til å gi elever frukt og grønt i skoletiden. Forslaget om å gi asylsøkere i skolepliktig alder rett til skolegang støttes også i prinsippet, men NHO etterlyser mer problematisering av konsekvenser for dem som ikke har rett til opphold.

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Mobil
98607952