Opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

NHO støtter særskilt forslaget om å presisere kravet om forsvarlig system for oppfølging av lovverket i kommunene og fylkene.

Publisert 02.12.13

Høringsuttalelse

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Mobil
98607952