Opplæringsloven

NHO støtter i det vesentlige Utdanningsdirektoratets forslag til endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 6 med mer.

Publisert 25.04.13

Høringsuttalelse

Det overveiende hensynet er etter vår oppfatning å finne regler som skaper mest mulig ensartet og forutsigbar praksis i fylkene. Samtidig er det viktig for lærebedriftene, bransjene og partsrepresentantene (y-nemndene) i fylkene at de hele tiden blir godt informert om de nye lokale forskriftene som blir gjeldende.

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Mobil
98607952