Tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning

NOKUT har hatt ute på høring et forslag til forskriftsfesting av tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanningen.

Publisert 24.10.13

Høringsuttalelse

I vår høringsuttalelse gir vi anerkjennelse til NOKUT for dette arbeidet og tror det vil bidra til styrket kvalitet og dermed et løft for norsk fagskoleutdanning.

Kontakt oss