Endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk og læreplan for Vg3 opplæring i bedrift for yrkessjåfør

NHO støtter forlaget.

Publisert 26.06.14

Høringsuttalelse