Endringer i læreplan for Vg3 Fiske og fangst

NHO mener det er viktig at læreplanene samsvarer med internasjonale standarder.

Publisert 26.06.14

Høringsuttalelse