Forslag til endringer i privatskoleloven

Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse.

Publisert 26.06.14

Høringsuttalelse

NHO støtter forslag som gjør rettsgrunnlaget noe lempeligere i forhold til etablering av private skole.