Tariff

Politikkdokumentet er grunnlaget for NHOs videre arbeid med utvikling av våre tariffavtaler og organisasjonens rolle i lønnsdannelsen.

Publisert 27.06.13

Publikasjon, Hoved- og tariffavtaler, Tariffoppgjør og lønnsdannelse

NHOs tariff- og arbeidsgiverpolitikk skal støtte opp om den norske modellen. Vi tror på verdien av samarbeid på arbeidsplassen og mellom arbeidslivets organisasjoner.

Kontakt oss

Rolf Andreas Negård

Forhandlingsdirektør

Lønn og tariff

rolf.negard@nho.no
Mobil
90146529