Tariffoppgjøret og bedriften

Lær om tariffoppgjørets faser, konsekvenser for bedriften og konfliktberedskap.

#205

Oppstart av forhandlinger mellom LO og NHO 2015. Fotograf: Bjørnar Eidsmo

Publisert 12.03.15

Publikasjon, Hoved- og tariffavtaler, Tariffoppgjør og lønnsdannelse

I heftet "Tariffoppgjøret og bedriften" finner du svar på disse spørsmålene: 

  • Hvem kan arbeide under en streik?
  • Permitteringsregler
  • Forhold til tillitsvalgte
  • Mediehåndtering

Heftet er et hjelpemiddel når bedriften skal utarbeide plan for konfliktberedskap.

Heftet er revidert i mars 2015.