Hovedavtalen LO-NHO 2014-2017

Hovedavtalen LO-NHO 2014-2017 med tilleggsavtaler og kommentarer.

Publisert 25.04.14

Publikasjon

Kontakt oss

Rolf Andreas Negård

Forhandlingsdirektør

Lønn og tariff

rolf.negard@nho.no
Telefon
23088230