Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.

Publisert 26.03.14

Publikasjon

En forutsetning for å gjennomføre gode forhandlinger er å kjenne til de viktigste forhandlingstemaene, og å være forberedt til å diskutere disse. Veilederen går nærmere inn på de ulike temaene i forhandlingene og hvor langt bedriftens forpliktelser går.

Kontakt oss

Mona Haug Medhus

Seniorrådgiver

Lønn og tariff

mona.h.medhus@nho.no
Mobil
41248899