Konkurranseloven 5 år

Konkurranseloven har virket i om lag fem år, og det er naturlig med en grundig gjennomgang av erfaringer og behov for større eller mindre reformer.

Publisert 05.06.09

Publikasjon, Næringsjus

Spørsmålene som behandles er dels kjente diskusjonstema i det konkurransepolitiske fagmiljøet i Norge, mens noen innspill er nye. Forfatterne gir sine egne synspunkter på de ulike problemstillingene, men sammen og hver for seg gir de gode og viktige innspill til arbeidet med videreutvikling av norsk konkurranserett.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077