NHOs politikkdokument - Årskonferansen 2015

#7millioner - Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå.

Publisert 21.01.15

Samferdsel, Publikasjon, Offentlig sektor og næringslivet

Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg 7 millioner. I tillegg til at vi blir flere, bor stadig flere i byregioner.

Jobben med å bygge Norges fremtid starter nå. Fordi de endringene som må til tar tid.

Se digitalt politikkdokument - NHO mener

For næringslivet handler dette blant annet om tilgang på arbeidskraft og til markeder, om arealplanlegging, om forvaltning og saksbehandling, og om samferdsel/infrastruktur.

Skal vi sikre velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner i årene fremover, med fortsatt kraftig befolkningsvekst og sterk konsentrasjon i og rundt regionsentre, vil det kreve store politiske løft.

  • Det handler om å bygge bo- og arbeidsmarkedsregioner som evner å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye investeringer i næringslivet.
  • Det handler om å møte voksesmerter med vesentlige forbedringer i veier og kollektivtransport. Det vil skape velfungerende og miljøvennlige byer. Også verdiskapende næringsregioner vil tjene på slike investeringer.
  • Det handler om å øke produktiviteten. Det må skje gjennom et taktskifte i utviklingen av viktige samfunnsprosjekter, med bedre organisering og større gjennomføringskraft.