NHOs KommuneNM 2013

Bykommuner i Nord-Norge går markert frem i NHOs siste kommunekåring, KommuneNM. Men kommuner og regioner i det sentrale østlandsområdet og langs vestlandskysten rangeres fremdeles høyest.

Publisert 06.08.13

Publikasjon, Offentlig sektor og næringslivet

NHOs KommuneNM 2013 er utarbeidet av Vista Analyse og tar for seg norske kommuners og regioners vekstkraft og attraktivitet på viktige samfunnsomårder: Arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal attraktivitet. Kåringen bygger på NHOs tidligere kommunekåring (BærekraftNM), men er noe utbygd - blant annet med flere indikatorer innen kompetanse.

Kontakt oss

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Mobil
99792282