NæringsNM 2013

Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner.

Publisert 06.01.14

Publikasjon, Offentlig sektor og næringslivet

NHOs NæringsNM rangerer kommunene etter hvor næringslivet gjør det best. Rangeringen er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets relative størrelse.