Effektiv offentlig forvaltning

Næringslivet er avhengig av en effektiv offentlig forvaltning. Dette politikkdokumentet legger frem prinsipper og kriterier som bør være førende for utviklingen av offentlig forvaltning.

Publisert 30.09.15

Publikasjon, Forskning og innovasjon