Fritt behandlingsvalg

NHO er positiv til at regjeringen nå ønsker å innføre fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten.

Publisert 17.09.14

Høringsuttalelse, Offentlig sektor og næringslivet

Selv om det offentlige har et stort ansvar innenfor helsesektoren, utgjør private bedrifter allerede en viktig del av det samlede tilbudet. Bedriftene kan bidra med kompetanse, kapasitet, tjenester og løsninger og slik være med på å gi brukere og pasienter et raskere og bedre tilbud enn i dag.

Kontakt oss

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636