NæringsNM 2014

Vi ser at de største byregionene gjør det gjennomgående best i NHOs Nærings-NM 2014.

Publisert 25.02.15

Publikasjon, Offentlig sektor og næringslivet

- Nærings-NM støtter dermed opp under vårt budskap på NHOs årskonferanse om at de store bo- og arbeidsmarkedsregionene utgjør viktige drivkrefter i norsk økonomi, sier næringspolitisk direktør Petter Haas Brubakk i NHO.