Det gode innkjøp

NHO har utarbeidet en veileder for gode offentlige innkjøp. Gjennom gode eksemper vises det til handlingsrommet som regelverket gir.

Publisert 25.08.11

Publikasjon, Offentlige anskaffelser

NHO ønsker i denne veilederen gjennom gode eksempler å sette søkelyset på handlingsrommet i regelverket ved tildeling av offentlige anskaffelseskontrakter.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077