NHOs Handlingsplan for offentlige anskaffelser

Både næringslivet og offentlige innkjøpere møter utfordringer når offentlige kontrakter skal tildeles. NHO har derfor laget en handlingsplan for offentlige anskaffelser.

Publisert 18.08.09

Publikasjon, Offentlige anskaffelser

NHO har vært med på å sette dagsorden for håndtering av offentlige anskaffelser og vil ikke gi seg med det i fremtiden. Derfor har NHO utarbeidet en Handlingsplan for offentlige anskaffelser.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077