Offentlige anskaffelser

Formålet med dette politikkdokumentet er å fremheve forventninger og krav til offentlig sektor på anskaffelsesområdet.

Publisert 10.07.14

Publikasjon, Offentlige anskaffelser

Næringslivet skal ha effektiv tilgang til det offentlige markedet for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor. Viktigheten av et hensiktismessig regelverk drøftes i dette dokumentet.