Konkurranseevnebarometeret 2012

NHOs konkurranseevnebarometer gir en mulighet til å måle hvor godt vi som nasjon både legger til rette for å beholde de konkurranseutsatte bedriftene vi har i dag, og legger grunnlaget for etablering av nye.

Publisert 14.10.13

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

Konkurranseevnebarometer synliggjør sterke og svake sider ved rammebetingelsene for norsk næringsliv. Kunnskap om dette er viktig for å kunne føre en økonomisk politikk som styrker grunnlaget for verdiskaping i Norge.

Kontakt oss