Økonomisk overblikk 1/2013

Bedring i internasjonal økonomi i 2014 kan gi lysning for norsk eksport. NHO-bedriftene tegner et mer optimistisk bilde av 2014 enn av inneværende år. Det viser tall fra Næringslivets Økonomibarometer som er basert på nøkkeltall fra over 2900 bedrifter i første kvartal.

Publisert 01.03.13

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

Det skyldes særlig et noe lysere internasjonalt konjunkturbilde, og at investeringene i fastlandsøkonomien tar seg noe opp igjen fra det lave nivået de nå har. Gjennomsnittsbildet av norsk økonomi dekker over store regionale og næringsmessige ulikheter, med nedgang i økonomisk aktivitet i noen regioner og næringer, og sterk vekst i andre.

Kontakt oss