Økonomisk overblikk 2/2013

NHO-bedriftenes utsikter for 2013 er betydelig mer pessimistiske enn for et år siden. Industribedriftene forventer nå nedgang i sysselsettingen både i år og neste år.

Publisert 11.06.13

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

Ifølge siste kvartalsundersøkelse fra Næringslivets økonomibarometer, der nesten 2700 bedrifter har svart, har ikke markedssituasjonen vært målt som så svak siden høsten 2010. Industrien, og spesielt eksportbedrifter som ikke har leveranser mot petroleumssektoren, har blitt betydelig mer pessimistisk sammenlignet med tidligere kvartaler.

Kontakt oss