Økonomisk overblikk 3/2013

NHO-bedriftene frykter at veksten i norsk økonomi stopper helt opp og tipper over i tilbakegang i mange deler av landet. Det skyldes svake internasjonale konjunkturer og avdempet innenlandsk etterspørsel.

Publisert 17.09.13

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

Investeringene i konkurranseutsatt næringsliv på fastlandet ligger nede på historiske lave nivåer og nå faller også boliginvesteringene til tross for høy etterspørsel etter boliger. Innføringen av særnorske kapitalregler for bankene ser ut til å påvirke den økonomiske utviklingen i betydelig grad.

Kontakt oss