Økonomisk overblikk 4/2013

NHO-bedriftene ser mørkt på norsk økonomi i 2014. Høye norske kostnader gjør at ordrer i stadig økende grad går til utlandet, også i petroleumssektoren.

Publisert 26.11.13

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

Mens det ser litt lysere ut for Europa, demper norske bedriftsledere forventningene for neste år.

NHO-bedriftenes forventninger til hjemmemarkedet er det svakeste siden finanskrisen, til tross for at svakere krone har bedret situasjonen for eksportbedriftene. Vurderingene for 2014 er tydelig mer negative enn i tredje kvartal, viser nye tall fra Næringslivets Økonomibarometer. Samtidig viser de viktigste prognosene for eurosonen at veksten forventes å øke i fjerde kvartal i år og fortsette inn i 2014.