Økonomisk overblikk 1/2014

Få bedrifter planlegger økte investeringer i år. Industrien forventer nedgang i antallet sysselsatte. Det viser årets første kvartalsrapport fra NHO.

Publisert 06.03.14

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

Fra andre kvartal i 2013 har norsk økonomi bremset opp. Denne utviklingen fortsetter også innover i 2014, ifølge Økonomisk overblikk, NHOs kvartalsrapport. Over 2600 bedrifter har svart på NHOs medlemsundersøkelse Næringslivets økonomibarometer denne gangen, mer enn noen gang tidligere. De har i februar svart på spørsmål om hvordan markedet ser ut utover året, planer om permitteringer, utsikter til investeringer og forholdene ellers brutt ned på bransje og region.

Kontakt oss