Økonomisk overblikk 1/2014

Få bedrifter planlegger økte investeringer i år. Industrien forventer nedgang i antallet sysselsatte. Det viser årets første kvartalsrapport fra NHO.

Publisert 06.03.14

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

Fra andre kvartal i 2013 har norsk økonomi bremset opp. Denne utviklingen fortsetter også innover i 2014, ifølge Økonomisk overblikk, NHOs kvartalsrapport. Over 2600 bedrifter har svart på NHOs medlemsundersøkelse Næringslivets økonomibarometer denne gangen, mer enn noen gang tidligere. De har i februar svart på spørsmål om hvordan markedet ser ut utover året, planer om permitteringer, utsikter til investeringer og forholdene ellers brutt ned på bransje og region.

Kontakt oss

Dag Aarnes

Seniorrådgiver

Næringsjus

dag.aarnes@nho.no
Telefon
23088225