Økonomisk overblikk 2/2014

Mens svarene fra vestlandsbedriftene er blitt mer negative, ser bedriftene i Innlandet og Oslo/Akershus mer positivt på fremtiden, viser NHOs siste kvartalsrapport. Det ser litt lysere ut også for norske eksportbedrifter.

Publisert 11.06.14

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

I andre kvartal rapporterer NHO-bedriftene om en noe svakere markedssituasjon sammenlignet med forrige kvartal. Undersøkelsen er basert på svar fra 2 400 bedrifter. De siste tolv kvartalene (etter finanskrisen) er det bare tredje og fjerde kvartal i fjor hvor bedriftene har hatt en svakere markedssituasjon. Det er eksportbedriftene, IKT- og reiselivsbedriftene som er mer negative i andre kvartal. Byggenæringen og industrien er blitt noe mer positive.

Kontakt oss