Økonomisk overblikk 2/2015

Bedriftene tror på svekkede konjunkturer i norsk økonomi i år og neste år, viser nye tall fra Næringslivets økonomibarometer.

Publisert 15.06.15

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

Forventningene til fremtidig salg og inntjening har ikke vært så lav i NHO-bedriftene siden like etter finanskrisen i 2008/2009.

De fleste NHO-bransjer vurderer utsiktene fremover stadig mer negativt sammenlignet med tidligere kvartaler. Mest negativ er petroleumsrettete bedrifter, men også byggenæringen og eksportbedriftene er blitt markert mer negative. Kun i reiseliv og IKT er det flere positive svar enn negative med hensyn til framtidsutsiktene.