Økonomisk overblikk 2/2016

Det er tegn på at vi nærmer oss et vendepunkt – riktignok på et lavt nivå, viser tall fra Næringslivets økonomibarometer.

Publisert 27.06.16

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

Stimulansene i den økonomiske politikken begynner å virke og bør dempes i neste års budsjett for å gi rom for ny vekst i næringslivet, sier NHO-økonom Dag Aarnes. 

Vel 2000 medlemsbedrifter har svart på spørsmål om blant annet markedssituasjon og -utsikter, investerings- og bemanningsplaner, fra Næringslivets økonomibarometer.

Vi ser tegn til bedring i konjunktursituasjonen, men færre tegn til nyinvesteringer som kan gi omstilling. Foreløpig skyldes bedringen i situasjonen ekspansiv økonomisk politikk, både penge- og finanspolitikk.