Økonomisk overblikk 3/2014

Fallet i oljeinvesteringene drar landets totale investeringer ned til minus 2,5 prosent neste år, viser NHOs medlemsundersøkelse.

Publisert 11.09.14

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

- For første gang rapporterer petroleumssektoren om svakere markedssituasjon og utsikter enn for tradisjonelle eksportbedrifter. Det er en sterk negativ impuls til resten av norsk økonomi. Verft og industrien blir rammet, men ringvirkningene vil spre seg til hele bredden i norsk næringsliv, sier avdelingsdirektør i NHO Dag Aarnes som tirsdag presenterte Næringslivets Økonomibarometer basert på intervjuer med over 2 600 bedrifter.

Kontakt oss