Økonomisk overblikk 3/2015

Markedsutsiktene fremover er tydelig negative, slik de var under finanskrisen. Til tross for dette kan det være forsiktige tegn til økte investeringer.

Publisert 29.09.15

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

Norsk økonomi er nå veldig utsatt, utviklingen kan lett bli betydelig svakere. I denne usikre situasjonen er det viktig at norske bedrifter får gode muligheter til å konkurrere internasjonalt. Det blir krevende dersom det oppstår usikkerhet om innføringen av et bedriftsskattesystem som er tilpasset utviklingen internasjonalt.