Økonomisk overblikk 4/2014

Veksten i oljeinvesteringene er over. Samtidig øker tradisjonell eksport, viser NHOs siste kvartalsrapport.

Publisert 06.01.15

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

NHO anslår nå en reduksjon i oljeinvesteringene på i overkant av 10 prosent i 2015. Deretter anslås det at de samlede investeringene vil ligge på om lag 200 milliarder i året målt i faste priser – som er høyt i historisk sammen­heng.

- Usikkerheten i anslagene er knyttet til utviklingen i oljeprisen. Med svært lav oljepris kan norsk økonomi bli trukket dypere ned i en lavkonjunktur, sier avdelingsdirektør i NHO, Dag Aarnes.

NHOs medlemsbedrifter venter lavere aktivitet de nærmeste kvartalene. 2015 kan derfor bli et år med den laveste veksten siden finanskrisen. Det gjelder de fleste industribransjer. Mest negativ for 2015 er petroleumsrettede bedrifter.

Kontakt oss