Økonomisk overblikk 4/2015

Bankene strammer inn overfor norske små og mellomstore bedrifter, viser NHOs siste medlemsundersøkelse.

Publisert 11.02.16

Publikasjon, Økonomisk politikk og analyse

I fjerde kvartals utgave av Næringslivets økonomibarometer er det en økende andel bedrifter som svarer at bankenes utlånspolitikk har negative konsekvenser for virksomhetene.

Særlig de små og mellomstore bedriftene påvirkes nå av endringer i utlånspolitikken til bankene. Bankene rapporterer også til Norges Bank at de vil foreta en innstramming i utlånspolitikken i bedriftsmarkedet, i hovedsak fordi de må holde av en større andel kapital med mer slike utlån.