Banklov III - NHO kritisk til sentrale deler

NHO går imot sentrale deler av Banklovkommisjonens utredning fase III. Ifølge NHO vil kommisjonens forslag skjerme forsikringsselskapene på bekostning av bedrifter, fripoliseeiere og pensjonister. Blant de viktigste forholdene som NHO går imot i utredningen er forslagene som omhandler endret bruk av overskudd og tilleggsavsetninger.

Publisert 23.04.13

Høringsuttalelse, Pensjon og forsikring

Banklovkommisjonen har kommet med forslag til regler for overgang fra en ytelsesordning til en ny tjenestepensjonsordning. Videre foreslås nye maksimale sparesatser for innskuddspensjon.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Mobil
92400103