Pensjon og forsikring

For å sikre et bærekraftig pensjonssystem og et fungerende arbeidsmarked er det grunnleggende at rammeverket bygger opp under prinsipper som arbeidslinje og god mobilitiet.

Publisert 27.06.13

Publikasjon, Pensjon og forsikring

Med arbeidslinje mener vi at modellene skal stimulere arbeidstakerne til å stå lengst mulig i jobb. Det skal alltid lønne seg å arbeide.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Mobil
92400103