Standardisert personskadeerstatning

NHO er bekymret for de kostnadsøkningene forslaget til ny standardisert personskadeerstatning vil innebære for bedriftene, og kan ikke støtte forslaget før konsekvensene for bedriftene er tilfredsstillende utredet.

Publisert 07.01.13

Høringsuttalelse, Pensjon og forsikring

Kontakt oss